Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

ĐẠI SỨ ARGENTINA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

Vào các ngày 2 và 3 tháng 10, Ngài Đại sứ Argentina, Juan Valle, đã có chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng và tham dự các buổi họp mặt với Ủy Ban Nhân Dân thành phố, do Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chủ trì, và chi nhánh miền trung Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (bao gồm 11 tỉnh thành), do ông Nguyễn Tiến Quang chủ trì.

Trong các cuộc tiếp xúc, đôi bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Argentina và Việt Nam trong những lĩnh vực chiến lược như năng lượng, chăn nuôi và trồng trọt.