Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Thị thực Argentina

Hộ chiếu phổ thông Việt Nam

Người mang hộ chiếu nước ngoài cần tham thảo thông tin thị thực trên trang web của Đại sứ quán bằng tiếng Anh. Để chuyển đổi ngôn ngữ đề nghị click vào mục English ở góc trái trên cùng của trang web.

Nếu bạn mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam, cần có thị thực để nhập cảnh vào Achentina.
Để xin thị thực Achentina, đề nghị làm theo hướng dẫn sau:

1 | Xác định loại thị thực bạn cần xin và Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi cần làm thủ tục [nơi cấp].

Để xác định, vui lòng tham khảo tại bảng này để biết về các loại thị thực và thông tin của từng loại cũng như nơi cấp. 

Trong trường hợp bạn cần xin thị thực tại Đại sứ quán Achentina tại Việt Nam, vui lòng chuyẻn sang mục 2 |.

Trong trường hợp bạn cần xin thị thực tại Đại sứ quán hay ãnh sự quán Achentina khác, vui lòng liên hệ với nơi đó.

2 | Gửi thư điện tử tới địa chỉ consulareviet@mrecic.gov.ar để xin thị thực. Tiêu đề thư bao gồm họ tên đầy đủ (ví dụ: Nguyen Van A), trong thư cần nêu rõ loại thị thực yêu cầu, ngày dự định đến và rời Achentina. Cần thông báo ngày rời Việt Nam trong trường hợp bạn sẽ đến các nước khác trước khi tới Achentina. Thư điện tử cần đính kèm giấy tờ được đánh dấu X tại cột “E-mail” của bảng thông tin.

Vui lòng đính kèm tất cả giấy tờ vào một thư duy nhất. Chỉ xem xét thư xin thị thực có tất cả giấy tờ được đánh dấu X tại cột “E-mail” của bảng thông tin. Nếu thư thiếu một vài giấy tờ, Đại sứ quán sẽ yêu cầu đương đơn gửi thư xin thị thực mới khi có đầy đủ giấy tờ.

Cần phải gửi thư điện tử trong vòng 45 đến 15 ngày trước ngày dự kiến của chuyến đi tới Achentina (hay ngày dự kiến rời Việt Nam trong trường hợp bạn sẽ đến các nước khác trước). Không xem xét thư điện tử xin thị thực nhận được dưới 10 ngày trước ngày dự kiến của chuyến đi.

Tải bản đăng ký xin thị thực (FSV) tại đây. Bản đăng ký này có thể điền thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh. Để giúp khai bản đăng ký, tham khảo tại đây bản dịch sang tiếng Việt.

Quan trọng – Thư mời: Trong trường hợp loại thị thực yêu cầu cần có thư mời, do thư mời được gửi trực tiếp đến Đại sứ quán, Đại sứ quán sẽ thông báo đến đương đơn khi nhận được thư mời. Đương đơn cần gửi email xin thị thực sau khi nhận được thông báo trên. Nếu đương đơn thực hiện thủ tục xin thị thực trước khi Đại sứ quán nhận được thư mời gốc, thủ tục sẽ bị dừng lại cho đến khi Đại sứ quán nhận được thư mời.

Quan trọng -Thị Thực 24B-1 Thuyền viên: Thị thực ngắn hạn 24B-1 Thuyền viên phải do công ty hàng hải tại Achentina thực hiện thủ tục xin nhập cảnh tại khu vực Cảng của Cơ quan Quốc gia Quản lý Xuất Nhập cảnh  (DNM). Trong trường hợp yêu cầu loại thị thực này, vui lòng gửi thư xin thị thực sau khi được công ty hàng hải thông báo đã làm thủ tục trên tại Cơ quan Quốc gia Quản lý Xuất Nhập cảnh (DNM).

Quan trọng -Thị Thực 24H Sinh viên ngắn hạn và 23J Sinh viên dài hạn: Vì các lý do đã nêu tại bảng thông tin [yêu cầu cơ sở giáo dục  Achentina đăng ký trước cho sinh viên tại Cơ quan Quốc gia Quản lý Xuất Nhập cảnh DNM], trong trường hợp yêu cầu loại thị thực này, vui lòng gửi thư xin thị thực sau khi được cơ sở giáo dục thông báo đã làm thủ tục trên tại Cơ quan Quốc gia Quản lý Xuất Nhập cảnh (DNM).

Quan trọng – Loại thị thực khác: Cho các loại thị thực không phải 24B-1 Thuyền viên, 24H Sinh viên ngắn hạn và 23J Sinh viên dài hạn, nếu bên mời đã thực hiện việc  xin thị thực tại Cơ quan Quốc gia Quản lý Xuất Nhập cảnh (DNM)  tại Argentina, đương đơn cần gửi thư tham vấn tới địa chỉ consulareviet@mrecic.gov. ar thông báo họ tên đầy đủ, số hộ chiếu và ngày dự kiến đến  và rời Argentina. Trong vòng 24h sau khi nhận được thư, Đại sứ quán sẽ thông báo cách thức  thực hiện thủ tục.

 

3I Cùng ngày hay ngày làm việc tiếp theo nếu thư điện tử đến vào nghỉ lễ hay ngày làm việc sau 12:00, bạn sẽ nhận được phản hồi của Đại sứ quán xác nhận hay điều chỉnh loại thị thực yêu cầu và thông báo về ngày giờ hẹn phỏng vấn hoặc yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ, nếu có. Ngoại trừ: nếu là một nhóm trên 3 người cùng xin thi thực với mục đích giống nhau, thư sẽ được phản hồi trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được email.

Lịch phỏng vấn sẽ cố gắng sắp xếp sau 2 ngày làm việc, luôn luôn trong khoảng 10:00 -11:00 buổi sáng. Nếu đương đơn không sẵn sàng vào các ngày đã định hoặc cần thực hiện một chuyến đi dài để đến phỏng vấn, đương đơn cần phải nêu trong thư ngày chính xác hoặc phạm vi ngày mong muốn phỏng vấn.

4 | Vào ngày phỏng vấn, đương đơn phải có mặt tại Đại sứ quán 30 phút trước giờ hẹn phỏng vấn. Cần mang theo tất cả các giấy tờ bản gốc và xuất trình tại lễ tân Đại sứ quán khi đến.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhân viên đại sứ quán sẽ hướng dẫn  thanh toán tiền mặt, bằng đô la Mỹ thông qua cách nộp tiền tại ngân hàng, lệ phí thủ tục xin cấp thị thực. Lệ phí này đã được hiển thị trên bảng thông tin.

Sau khi đã thanh toán, đương đơn cần quay lại Đại sứ quán để nộp lại phiếu xác nhận nộp tiền và chờ phỏng vấn lãnh sự.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, đương đơn sẽ được thông báo quyết định cấp hoặc từ chối cấp thị thực, ngoại trừ trường hợp đặc biệt cần phải bổ sung thêm giấy tờ.

Nếu là thị thực dài hạn hoặc thị thực định cư, đương đơn sẽ được hướng dẫn thanh toán, nộp thêm một khoản phí bằng tiền USD tại ngân hàng cho hồ sơ nhập cư là 100 USD. Ngoại trừ: thành viên của các dòng tu được công nhận tại Argentina.

Ngoài ra, đương đơn cần phải thanh toán phí nhập cư 600 USD bằng thẻ tín dụng. Tham khảo tại đây hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí nhập cư. Ngoại trừ: thành viên của các dòng tu được công nhận tại Argentina, trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng bố mẹ hay trường hợp thủ tục xin thị thực được thực hiện bởi bên mời tại Argentina.

Sau khi thanh toán lệ phí hay cả hai loại lệ phí, đương đơn cần nộp lại cho Đại sứ quán phiếu xác nhận nộp tiền của ngân hàng và phiếu xác nhận nộp phí nhập cư.

Trong các  trường hợp, nếu đương đơn không thể đến lấy hộ chiếu trực tiếp, có thể ủy quyền cho người thứ ba đến lấy hộ, trong trường hợp này cần phải thông báo trước qua thư điện tử tới địa chỉ consulareviet@mrecic.gov.ar họ tên đầy đủ và số CMTND của người thứ ba. Khi đến Đại sứ quán, người đó cần trình CMTND và ký vào xác nhận đã nhận hộ chiếu.

 

Hộ chiếu công vụ hay ngoại giao Việt Nam

Người mang hộ chiếu công vụ hay ngoại giao Việt Nam không cần thị thực để nhập cảnh vào Achentina nếu thời hạn ở lại không quá 90 ngày.

Nếu thời gian ở lại Achentina trên 90 ngày, đương đơn cần xin thị thực tại Đại sứ quán Achentina tại Việt Nam ít nhất 10 ngày trước ngày khởi hành thông qua việc gửi thư tới địa chỉ consulareviet@mrecic.gov.ar.

Trong thư cần nêu rõ mục đích chuyến đi và đính kèm bản scan 2 trang đầu hộ chiếu.

Trong vòng 48h kể từ khi nhận được thư, bạn sẽ nhận được phản hồi của Đại sứ quán hướng dẫn các bước thực hiện để được cấp thị thực.

 

Thị thực Điện tử (AVE)

Xin được thông báo về mạng lưới lãnh sự rằng Cơ quan Quốc gia về Di trú Argentina đã chính thức đưa vào hoạt động từ thứ 6, 1/2/2019, cơ chế cấp Thị thực Điện tử (AVE) theo Nghị quyết 416/2018 đối với công dân Việt Nam.

Theo đó, để đề nghị cấp AVE vì mục đích du lịch, các cá nhân quan tâm cần có thị thực dạng B2 còn hiệu lực do Hoa Kỳ cấp.

Đặc biệt, cần chú ý rằng thời gian còn hiệu lực của các Thị thực nói trên cần bao gồm thời gian làm thủ tục đề nghị cấp AVE từ phía DNM và tối thiểu 3 tháng cho thời gian của cá nhân đó lưu trú tại Argentina.

Thị thực Điện tử có thời hạn 3 tháng liên tiếp kể từ ngày được cấp và thời hạn được phép lưu trú là 3 tháng liên tiếp kể từ ngày nhập cảnh lần đầu tiên và cho phép xuất-nhập cảnh nhiều lần.

 Chi phí cho Thị thực Điện tử là 50USD và thời gian xử lý hồ sơ là 20 ngày làm việc.

 Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ http://www.migraciones.gov.ar/ave/index.htm và mọi thắc mắc xin gửi về hòm thư điện tử:  ave@migraciones.gov.ar.