Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

El Embajador en Lam Dong

Vào các ngày 20, 21 và 22 tháng 9 vừa qua, Ngài Đại sứ nước Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, Juan Valle, đã có một số buổi gặp gỡ với đại diện chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Trong số đó, nổi bật nhất là các cuộc tiếp xúc với ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt.

Tại các buổi gặp mặt, đôi bên đã thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác song phương, với trọng tâm là phát triển ngành sản xuất rượu vang cũng như tiến tới kết nghĩa một số địa phương của hai quốc gia, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực văn hóa và thương mại.