Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

KỶ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO

Hôm nay, 25/10/2018, Argentina và Việt Nam kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp kỷ niệm trọng đại này, Đại sứ quán Argentina một lần nữa khẳng định cam kết dốc hết sức mình cho sự nghiệp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia, vì lợi ích và sự tiến bộ của cả hai dân tộc.