Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Đặc phái viên về Xu hướng Tính dục và Bản dạng Giới Argentina - Đại sứ Alba Rueda - đã có chuyến công tác tới Việt Nam

Post date: 13/04/2023

Đặc phái viên về Xu hướng Tính dục và Bản dạng Giới Argentina - Đại sứ Alba Rueda - đã có chuyến công tác tới Việt Nam theo lời mời của tổ chức UN Women để chia sẻ về kinh nghiệm của Argentina trong việc phát triển và thực thi Luật Bản dạng Giới và các chính sách khác liên quan đến các quyền của cộng đồng LGBTIQ+. Chuyến thăm của bà Alba Rueda nằm trong khuôn khổ dự thảo Luật chuyển đổi giới tính của Việt Nam.