Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

ARGENTINA THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI TP HCM

Vào các ngày 1 và 2 tháng 8 mới đây, Ngài Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, Juan Valle, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và cùng bàn luận về việc tăng cường hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, với trọng tâm là các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, kinh tế và thương mại. Các lãnh đạo TP HCM tiếp Ngài Đại sứ gồm có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Lê Quang Long, giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM và ông Nguyễn Thế Hùng, phó giám đốc Phòng Công Nghiệp và Thương Mại chi nhánh TP HCM.