Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

BUENOS AIRES, ỨNG VIÊN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC EXPO 2023

Ngày 1/11 vừa qua, Ngài Đại sứ Juan Valle và cán bộ Đại sứ quán Argentina đã có buổi làm việc với ông Trần Nhât Hoàng, phó giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, và ông Sebastián Menescaldi, lãnh đạo Hệ thống Truyền thông và Dữ liệu Liên bang Argentina, người chịu trách nhiệm tuyên truyền về việc ứng cử đăng cai tổ chức Hội chợ Quốc tế Expo 2023 của thành phố Buenos Aires. Theo đó, chủ đề được phía Argentina lựa chọn là “Khoa học, Đổi mới, Nghệ thuật và Sáng tạo phục vụ Phát triển con người. Những ngành công nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên Hội tụ Kỹ thuật số”. Bên cạnh đó, hai bên cũng đề cập đến cơ hội tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin thông qua sự kiện này.