Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Chúng tôi đã có buổi gặp Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga

Post date: 13/04/2023

Chúng tôi đã có buổi gặp Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, để thảo luận về đề xuất thiết lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Argentina và các hoạt động khác nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai dân tộc. Nhân dịp này, Đại sứ quán đã trao tặng một bản đồ lãnh thổ và hải phận của nước Cộng hòa Argentina.