Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Chúng tôi đã có buổi làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Post date: 13/04/2023

Chúng tôi đã có buổi làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để chuẩn bị cho chuyến thăm và công tác của đoàn gồm 30 doanh nghiệp Argentina do các Tỉnh trưởng Khu vực miền Trung Argentina dẫn dần, từ ngày 13 đến 20 tháng 11 tới đây, để tham dự Hội chợ Việt Nam FoodExpo 2022.