Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Chúng tôi đã tiếp đón các sinh viên Khoa tiếng Tây Ban Nha Đại học Hà Nội

Post date: 13/04/2023

Chúng tôi đã tiếp đón các sinh viên Khoa tiếng Tây Ban Nha Đại học Hà Nội trong một chương trình dạy nấu ăn các món Argentina. Lần này các bạn đã học làm món bánh gối empanadas, bánh dừa và mứt dulce de leche.