Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ ĐẤT NƯỚC ACHENTINA TẠI KHOA TIẾNG TÂY BAN NHA- ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Tháng 10 năm 2015. Vào ngày 23 tháng 10, Ông Juan Pablo Volken , cán bộ Đại sứ quán Cộng hòa Achentina  đã có buổi thuyết trình về quốc gia châu Mỹ La-tinh này trước đông đảo sinh viên năm thứ 3 của khoa tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội.

Đây đồng thời là một phần của môn học  “Văn hóa – Văn minh”, nằm trong chương trình giảng dạy của khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha diễn ra hàng tuần với các bài thuyết trình của đại diện Đại sứ quán các nước nói tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Nhiều thông tin bổ ích về lịch sử, du lịch, văn hóa cũng như ẩm thực của Achentina đã được giới thiệu trong lớp học.

Ngoài ra, các sinh viên cũng tham gia vào một cuộc thi trả lời các câu hỏi về đất nước Achentina và nhận được phần thưởng cho mỗi câu trả lời đúng.