Embassy in Vietnam

A. Thẩm quyền

C. Cán bộ

D. Liên Hệ

E. Giờ Làm Việc

F. Nghỉ lễ

D. Liên Hệ

E-mail

Đại sứ quán: eviet@mrecic.gov.ar

Công tác lãnh sự: consulareviet@mrecic.gov.ar

Công tác thương mại: comercialeviet@mrecic.gov.ar

Điện thoại

+ (84) 4 3831 5262 (từ Việt Nam 04 3831 5262)

+ (84) 4 3831 5263 (từ Việt Nam 04 3831 5263)

Fax

+ (84) 4 3831 5577 (từ Việt Nam 04 3831 5577)

Điện thoại khẩn cấp 24 h

+ (84) 12 7824 9100 (từ Việt Nam 012 7824 9100) - Chỉ dành cho công dân Achentina trong trường hợp khẩn.