Embassy in Vietnam

3. Giờ Làm Việc

Updated date: 13/01/2021

Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:30 đến -12:00 và 13:00 đến 16:00, trừ ngày lễ.