Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

HỢP TÁC FO.AR: ĐÀO TẠO TRONG NHẬN DIỆN CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN (GMO)

Tháng 11 năm 2015. Bà  Viviana Pedroarias, chuyên gia trong lĩnh vực cây trồng biến đổi gen (GMO) thuộc Viện Công nghệ Nông nghiệp Quốc gia Achentina (INTA) đã tham gia đào tạo về các kiến thức nhận diện cây trồng biến đổi gen (GMO)  từ ngày 16- 20 tháng 11 tại Hà Nội.

Việc  đào tạo diễn ra tại phòng thí nghiệm nhận diện cây trồng biến đổi gen (GMO) thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp (AGI) , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) nằm trong khuôn khổ của Dự  án 6246 FO.AR "Tăng cường năng lực sản xuất giống đậu tương năng suất cao".

Dự án FO.AR 6246 được thực hiện với mục tiêu tăng cường sản lượng đậu tương tại Việt Nam thông qua hợp tác công nghệ cao về nông nghiệp.