Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Những vấn đề lãnh sự

Updated date: 14/12/2016

Mục này cung cấp thông tin về các thủ tục lãnh sự thường gặp nhất mà người nước ngoài có thể làm tại đại sứ quán.

Nhấn vào lựa chọn thích hợp để tìm thông tin cần thiết.

Thủ tục lãnh sự thường gặp nhất:

1. Hợp pháp hoá. Đã xem (visto)

2. Lý Lịch tư pháp

3. Giấy uỷ quyền

4. Xác thực chữ ký

5. Sao y bản chính

6. Nhập khẩu vũ khí

Bạn có thể kiểm tra lệ phí tại đây cho từng loại thủ tục.