Embajada en Vietnam

A. Thẩm quyền

D. Liên Hệ

C. Cán bộ

F. Nghỉ lễ

E. Giờ Làm Việc

A. Thẩm quyền

Thẩm quyền của Đại sứ quán Argentina tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.