Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Hà Nội Pride 2022

Post date: 13/04/2023

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Tuần lễ Hà Nội Pride 2022, các cộng đồng LGTBIQ đã tổ chức một buổi gặp mặt tại Đại sứ quán Argentina để thảo luận về các định kiến về giới.