Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Những trái chanh vang Argentina đầu tiên đã cập cảng Việt Nam.

Post date: 13/04/2023

Chúng tôi có mặt tại trụ sở Doanh nghiêp Nhập Khẩu Bình Minh và cùng chào mừng lô hàng 25 tấn chanh vàng Argentina tới Việt Nam.