Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

4. Địa chỉ

Updated date: 20/02/2024

Tầng 4, Tòa nhà Leadvisors Place,

41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm

TP Hà Nội, Việt Nam