Embassy in Vietnam

4. Địa chỉ

Tầng 4, Tòa nhà Leadvisors Place,

41A Lý Thái Tổ, Quận Hoán Kiểm

TP Hà Nội, Việt Nam