Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

4. Địa chỉ

Updated date: 13/01/2021

Tầng 4, Tòa nhà Leadvisors Place,

41A Lý Thái Tổ, Quận Hoán Kiểm

TP Hà Nội, Việt Nam