Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Vòng đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự giữa Argentina và Việt Nam

Post date: 13/04/2023
Từ ngày 12 đến 14 tháng 10, vòng đàm phán Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự giữa Argentina và Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.
Trong bầu không khí hợp tác sâu rộng, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Argentina và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã cùng thống nhất nội dung Dự thảo của Hiệp Định, mà hai nước mong muốn sẽ ký vào năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Việc ký kết Hiệp định sẽ là một dấu mốc quan trọng, vì Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Argentina ký Hiệp đinh tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, là tiền đề để xúc tiến các hợp tác trong hoạt động tư pháp giữa hai nước.