Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Hợp pháp hóa

Updated date: 16/04/2021

Hợp pháp hóa

Hợp pháp hóa lãnh sự là để xác nhận chữ ký và con dấu của cán bộ đã ký trên hồ sơ. Việc hợp pháp hóa này cho phép hồ sơ trên có giá trị hợp pháp và sử dụng tại Argentina.

Lệ phí:

-  Hồ sơ công hay tư mang tính thương mại (kể cả chứng nhận xuất xứ): 200 USD

-  Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, kỹ thuật để thực hành tại Argentina: 50 USD

-  Giấy chứng nhận quyết định dân sự, giáo hội hoặc tình trạng hôn nhân: 40 USD.

-  Các hồ sơ công hay tư khác: 60 USD.

-  Thủ tục cấp khẩn (lấy hồ sơ đã xác nhận trong 30 phút): 40 USD

Hướng dẫn:

1. Giấy tờ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Là bản gốc;

- Có chữ ký, ghi rõ họ tên và chức danh của người ký;

-  Bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch sang một trong những ngôn ngữ trên;

-  Đã được hợp pháp hóa tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Nếu giấy tờ trên là giấy chứng nhận xuất xứ:

-  Cần kèm theo hóa đơn thương mại;

-  Không cần hợp pháp hóa bởi Bộ Ngoại giao nhưng cần xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

- Giấy chứng nhận xuất xứ phải được cấp trong vòng 60 ngày trước ngày nộp.

2. Giấy tờ này phải nộp trực tiếp tại Đại sứ quán vào ngày làm việc từ 09-12h.

3. Thời gian trả hồ sơ hợp pháp hóa:

-  Khách nộp dưới 20 bộ hồ sơ  sẽ được nhân viên lễ tân của Đại sứ quán thông báo trả kết quả hồ sơ trong 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ có kết quả sớm trước hạn trả, Đại sứ quán sẽ thông báo cho khách qua điện thoại.

-  Khách nộp từ 20 bộ hồ sơ trở lên sẽ được Bộ phận Lãnh sự thông báo qua điện thoại ngay khi có kết quả hồ sơ, thời gian tối đa 10 ngày làm việc.

-  Đối với thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, thời hạn trả hồ sơ sẽ được tính kể từ ngày tiền chuyển khoản được ghi nhận tới tài khoản.

-  Với trường hợp khẩn, Khách có thể hỏi Bộ phận Lãnh sự về thủ tục “cấp dấu khẩn” giấy tờ, cũng như số lượng hồ sơ có thể xin thủ tục cấp khẩn. Việc phê duyệt thủ tục cấp khẩn hay không phụ thuộc vào quyết định của Trưởng Bộ phận Lãnh sự ở thời điểm xin cấp dấu. Phí “cấp dấu khẩn” là 40USD/ bộ hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày.

Lưu ý:

- Không nhận giấy tờ vào ngày cuối tháng.

- Ngày trước ngày cuối tháng chỉ nhận tối đa 10 hồ sơ/khách và chỉ nhận tới 30 hồ sơ/ngày.

- Khi đến lấy hồ sơ tại Đại sứ quán, người nộp cần phải ký nhận. Không chấp nhận khiếu nại sau khi ký nhận.

Hợp pháp hoá

Sao y bản chính

Xác thực chữ ký

Đã xem