Embassy in Vietnam

1. Thẩm quyền

2. Cán bộ

2. Funcionarios

3. Giờ Làm Việc

4. Địa chỉ

5. Liên Hệ

Programa Sur

Updated date: 09/03/2021

Đại sứ quán Argentina xin thông báo về sự ra mắt của Chương trình Pro-sur Hỗ trợ Dịch thuật 2021.

Chương trình Pro-sur ra đời từ năm 2009 với mục tiêu thúc đẩy quảng bá, tuyên truyền về tư tưởng và văn học Argentina thông qua chính sách trợ cấp phiên dịch các tác phẩm văn học của tác giá Argentina được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

Chương trình này đã gặt hái được kết quả chưa từng có đối với chính sách thúc đẩy lĩnh vực xuất bản các tác phẩm Argentina tại hải ngoại. Trên phương diện số lượng, Pro-sur đã trở thành chương trình trợ cấp phiên dịch lớn nhất trên toàn Châu Mỹ, với trung bình 135 tác phẩm mỗi năm.

Cho tới nay, Pro-sur đã phê duyệt xuất bản 1472 tác phẩm tại 51 quốc gia bằng 49 ngôn ngữ khác nhau.

Tại Việt Nam, các tác phẩm sau đã được phiên dịch

  • “Chú cóc biết bay” của Gustavo Roldán.
  • “Trại gà” của Ema Wolf.
  • “Rùa Manuelita đi đâu” của Maria Elena Walsh.
  • “Đốt tiền” của Ricardo Piglia.
  • “Lẽ sống đời tôi” của Eva Peron.
  • “Nam Mỹ qua các màu cờ” của Mariano Saravia.
  • “Tôi chơi đàn dương cầm” của Osvaldo Berlingieri.
  • “Tango-câu chuyện cổ tích”, của Guillermo Fernández, Luis Longhi y Federico Mizrahi.
  • “Thành phố bí ẩn” của Alejandro Castellani
  • “Tango Tây Ban Nha – Vũ khúc thế kỷ” của Peña, Juan Manuel.

Truy cập theo địa chỉ http://programa-sur.mrecic.gov.ar